EnglishFrançaisрусскомPolski

Co gwarantuje architekt?

Gwarancje umowne. Zadanie, które powierzacie Państwo architektowi, jest przedmiotem pisemnej umowy, wskazującej jasno na wzajemne zobowiązania. Podpisanie takiej umowy jest koniecznością nałożoną przez Kodeks Etyki Zawodowej. Umowa ta powinna określać: dokładny zakres zadania, które zlecacie Państwo architektowi, a który zobowiązuje się wypełnić je na Wasz rachunek, sposób jego wynagrodzenia (wynagrodzenie architekta ustalane jest przed podpisaniem umowy), sposób płatności tego wynagrodzenia. Architekt zaproponuje dokładny harmonogram wypłat wynagrodzenia, który będziecie Państwo realizować w miarę postępu prac, począwszy od wstępnych projektów aż do etapu końcowego. Harmonogram zawiera dokładne terminy, których architekt musi dotrzymać w trakcie etapu planowania celem przygotowania różnych dokumentów oraz terminy, których musicie Państwo dotrzymać celem ich zatwierdzenia. Ubezpieczenie przewidziane prawem, które architekt, jak i inwestor (ubezpieczenie od szkód w przedmiocie umowy) muszą zawrzeć.

back next